Kravställning av webbplats

En webbplats byggs för ett syfte. Om webbplatsen inte uppnår detta syfte riskerar investeringen bli en kostnad. För att nå ett resultat krävs insikter och en tydlig strategi. Besvara följande frågor så gott ni kan för att lägga grunden till en lyckad produktion. 

Vi kommer återkomma med vår analys av vad ni behöver för att komma vidare.